Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P16 Základy genetiky

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 25 / 58 (43 %) Učebna: B8 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x30.4 %
dobrá13x56.5 %
průměrná3x13 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano14x56 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano10x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano13x52 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké14x56 %
přiměrěné10x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.42

Vyučující

Schierová Michaela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano9x36 %
spíše ne9x36 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.13
Reifová Radka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Schierová Michaela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.13
Reifová Radka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.15
Schierová Michaela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x76 %
průměr 1.33
Reifová Radka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x87 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x24 %
žena19x76 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%23x92 %
75 – 50%2x8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné5x20 %
průměrné17x68 %
podprůměrné2x8 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x32 %
průměrný15x60 %
nízký2x8 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x28 %
průměrný13x52 %
nízký5x20 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět