Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB151P95 Základy buněčné biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 40 / 120 (33 %) Učebna: B3 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá23x57.5 %
dobrá14x35 %
průměrná3x7.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x55 %
spíše ano15x37.5 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x72.5 %
spíše ano8x20 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x40 %
spíše ano18x45 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit3x7.5 %
průměr 1.68
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x25 %
spíše ano20x50 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit6x15 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké7x17.5 %
přiměrěné27x67.5 %
nízké4x10 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.92

Vyučující

Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x42.5 %
spíše ano18x45 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.69
Libusová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x72.5 %
spíše ano11x27.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x72.5 %
spíše ano10x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.26
Libusová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x75 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.23
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x27.5 %
spíše ano8x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x52.5 %
průměr 1.42
Libusová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x32.5 %
spíše ano8x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x47.5 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x65 %
spíše ano12x30 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano37x92.5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x69.2 %
spíše ano11x28.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x32.5 %
žena27x67.5 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.39x97.5 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x2.5 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé38x95 %
opakovaně2x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%27x67.5 %
75 – 50%12x30 %
50 – 25%1x2.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x5 %
nadprůměrné11x27.5 %
průměrné26x65 %
podprůměrné1x2.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký13x32.5 %
průměrný27x67.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký14x35 %
průměrný25x62.5 %
nízký1x2.5 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět