Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P00 Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 22 / 73 (30 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá17x77.3 %
dobrá4x18.2 %
průměrná1x4.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké8x36.4 %
přiměrěné12x54.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.6

Vyučující

Čepek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Čepek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Čepek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x63.6 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x40.9 %
žena13x59.1 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.20x90.9 %
Nmgr.2x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé19x86.4 %
opakovaně3x13.6 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%5x22.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné4x18.2 %
průměrné17x77.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x50 %
průměrný11x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x22.7 %
průměrný16x72.7 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět