Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P115 Výroba potravin a lidské zdraví

Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 30 (40 %) Učebna: BB Termín: Čt,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x25 %
dobrá5x41.7 %
průměrná4x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x66.7 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2.11

Vyučující

Hubert Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Hubert Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Hubert Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x16.7 %
žena10x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.10x83.3 %
Nmgr.2x16.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%10x83.3 %
75 – 50%1x8.3 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné8x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x91.7 %
průměrný1x8.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x16.7 %
průměrný8x66.7 %
nízký2x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět