Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A3 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 27 / 234 (12 %) Učebna: B5 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x51.9 %
dobrá11x40.7 %
průměrná2x7.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x51.9 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x74.1 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x51.9 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x48.1 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné23x85.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 2

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x51.9 %
průměr 1.23
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x14.8 %
žena23x85.2 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.26x96.3 %
Nmgr.1x3.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé26x96.3 %
opakovaně1x3.7 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%24x88.9 %
75 – 50%2x7.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.7 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné5x18.5 %
průměrné18x66.7 %
podprůměrné3x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x22.2 %
průměrný19x70.4 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký16x59.3 %
průměrný11x40.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět