Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A2 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 64 / 234 (27 %) Učebna: PUA Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x21.9 %
dobrá29x45.3 %
průměrná19x29.7 %
špatná2x3.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x25 %
spíše ano31x48.4 %
spíše ne15x23.4 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano54x84.4 %
spíše ano10x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x28.1 %
spíše ano12x18.8 %
spíše ne16x25 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit17x26.6 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x12.5 %
spíše ano13x20.3 %
spíše ne9x14.1 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit33x51.6 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké11x17.2 %
přiměrěné47x73.4 %
nízké3x4.7 %
nemohu posoudit3x4.7 %
průměr 1.87

Vyučující

Makovička Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x7.9 %
spíše ano21x33.3 %
spíše ne33x52.4 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 2.52
Makovička Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x37.5 %
spíše ano28x43.8 %
spíše ne6x9.4 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit4x6.3 %
průměr 1.77
Makovička Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x1.6 %
spíše ano5x7.8 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit55x85.9 %
průměr 2.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x51.6 %
spíše ano24x37.5 %
spíše ne6x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano60x93.8 %
spíše ano2x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano52x81.3 %
spíše ano11x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž27x42.2 %
žena37x57.8 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.63x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé61x95.3 %
opakovaně3x4.7 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%55x85.9 %
75 – 50%5x7.8 %
50 – 25%1x1.6 %
méně než 25%3x4.7 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x3.2 %
nadprůměrné20x31.7 %
průměrné34x54 %
podprůměrné6x9.5 %
špatné1x1.6 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x9.4 %
průměrný36x56.3 %
nízký22x34.4 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký20x31.3 %
průměrný36x56.3 %
nízký8x12.5 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět