Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
Katedra }
Předmět

MFOE017 Vybrané kapitoly z fyziky

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 17 / 90 (19 %) Učebna: F1 Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x5.9 %
dobrá9x52.9 %
průměrná5x29.4 %
špatná2x11.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 2

Vyučující

Kapsa Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2.14
Kovář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Kapsa Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.23
Kovář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Kapsa Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1
Kovář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%9x52.9 %
75 – 50%7x41.2 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné9x52.9 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x17.6 %
průměrný11x64.7 %
nízký3x17.6 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x12.5 %
průměrný11x68.8 %
nízký3x18.8 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět