Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P81 Virologie - systémy na molekulární úrovni

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 38 / 97 (39 %) Učebna: B3 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá16x42.1 %
dobrá20x52.6 %
průměrná2x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x55.3 %
spíše ano15x39.5 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x76.3 %
spíše ano9x23.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x23.7 %
spíše ano22x57.9 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x21.1 %
spíše ano22x57.9 %
spíše ne4x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.5 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x5.3 %
přiměrěné25x65.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit11x28.9 %
průměr 1.93

Vyučující

Forstová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x44.7 %
spíše ano17x44.7 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Forstová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x71.1 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Forstová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x5.3 %
spíše ano1x2.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x92.1 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x55.3 %
spíše ano17x44.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano23x60.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x71.1 %
spíše ano10x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž11x28.9 %
žena27x71.1 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.38x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%25x65.8 %
75 – 50%10x26.3 %
50 – 25%3x7.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x2.6 %
nadprůměrné8x21.1 %
průměrné26x68.4 %
podprůměrné3x7.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký23x60.5 %
průměrný15x39.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.39
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký15x39.5 %
průměrný23x60.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět