Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P32 Toxikologie

Katedra analytické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 39 / 122 (32 %) Učebna: CH1 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá20x51.3 %
dobrá17x43.6 %
průměrná1x2.6 %
špatná1x2.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x43.6 %
spíše ano19x48.7 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x79.5 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x71.8 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x41 %
spíše ano17x43.6 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.3 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké10x25.6 %
přiměrěné22x56.4 %
nízké2x5.1 %
nemohu posoudit5x12.8 %
průměr 1.76

Vyučující

Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x51.3 %
spíše ano15x38.5 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.55
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x87.2 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x28.2 %
spíše ano3x7.7 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x61.5 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x76.9 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x92.3 %
spíše ano2x5.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x76.9 %
spíše ano9x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž18x46.2 %
žena21x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.38x97.4 %
Nmgr.1x2.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé39x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%36x92.3 %
75 – 50%2x5.1 %
50 – 25%1x2.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré5x12.8 %
nadprůměrné12x30.8 %
průměrné22x56.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký19x48.7 %
průměrný18x46.2 %
nízký2x5.1 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký16x41 %
průměrný21x53.8 %
nízký2x5.1 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět