Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P07C Teoretické základy analytické chemie

Katedra analytické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 27 (52 %) Učebna: CH4 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x64.3 %
dobrá4x28.6 %
průměrná1x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x42.9 %
přiměrěné7x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54

Vyučující

Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x92.9 %
Ph.D.1x7.1 %
průměr 2.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x85.7 %
opakovaně2x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%9x64.3 %
75 – 50%4x28.6 %
50 – 25%1x7.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x57.1 %
průměrný6x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x46.2 %
průměrný7x53.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět