Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z4 Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 20 / 194 (10 %) Učebna: PUA Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá11x57.9 %
dobrá7x36.8 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano7x35 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano4x20 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano9x45 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x15 %
přiměrěné16x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.84

Vyučující

Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 1.55
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano6x30 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x40 %
žena12x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.19x95 %
Nmgr.1x5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%17x85 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%1x5 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné13x65 %
podprůměrné1x5 %
špatné1x5 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x15 %
průměrný13x65 %
nízký4x20 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x40 %
průměrný11x55 %
nízký1x5 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět