Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z2 Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 45 / 194 (23 %) Učebna: PUA Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x20 %
dobrá20x44.4 %
průměrná14x31.1 %
špatná2x4.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x11.1 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne16x35.6 %
rozhodně ne8x17.8 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 2.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x73.3 %
spíše ano11x24.4 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x46.7 %
spíše ano17x37.8 %
spíše ne4x8.9 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x26.7 %
spíše ano18x40 %
spíše ne8x17.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x15.6 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x6.7 %
přiměrěné39x86.7 %
nízké2x4.4 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.98

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x13.3 %
spíše ano15x33.3 %
spíše ne19x42.2 %
rozhodně ne5x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.51
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x66.7 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x20 %
spíše ano13x28.9 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x48.9 %
průměr 1.65
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x26.7 %
spíše ano23x51.1 %
spíše ne8x17.8 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano43x95.6 %
spíše ano2x4.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x48.9 %
spíše ano22x48.9 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž25x55.6 %
žena20x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.40x90.9 %
Nmgr.4x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé41x93.2 %
opakovaně3x6.8 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%24x53.3 %
75 – 50%9x20 %
50 – 25%9x20 %
méně než 25%3x6.7 %
průměr 1.8
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x4.4 %
nadprůměrné5x11.1 %
průměrné28x62.2 %
podprůměrné9x20 %
špatné1x2.2 %
průměr 3.04
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x11.1 %
průměrný18x40 %
nízký22x48.9 %
průměr 2.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký10x22.2 %
průměrný22x48.9 %
nízký13x28.9 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět