Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z1 Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 30 / 194 (15 %) Učebna: PUA Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x17.2 %
dobrá17x58.6 %
průměrná7x24.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x10.3 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne6x20.7 %
rozhodně ne3x10.3 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano9x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x10 %
spíše ano19x63.3 %
spíše ne5x16.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké15x50 %
přiměrěné15x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Vyučující

Ježek Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne5x16.7 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2.21
Ježek Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x82.8 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.14
Ježek Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x6.7 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x73.3 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x40 %
spíše ano12x40 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž16x53.3 %
žena14x46.7 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.29x96.7 %
Nmgr.1x3.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%25x83.3 %
75 – 50%3x10 %
50 – 25%1x3.3 %
méně než 25%1x3.3 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x16.7 %
průměrné19x63.3 %
podprůměrné5x16.7 %
špatné1x3.3 %
průměr 3.07
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x10 %
průměrný13x43.3 %
nízký14x46.7 %
průměr 2.37
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x13.3 %
průměrný17x56.7 %
nízký9x30 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět