Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P25C Statistická analýza dat II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 59 / 85 (69 %) Učebna: Z3 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x23.7 %
dobrá29x49.2 %
průměrná15x25.4 %
špatná1x1.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.05
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x40.7 %
spíše ano24x40.7 %
spíše ne8x13.6 %
rozhodně ne2x3.4 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x16.9 %
spíše ano23x39 %
spíše ne10x16.9 %
rozhodně ne15x25.4 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 2.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x40.7 %
spíše ano24x40.7 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit9x15.3 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x18.6 %
spíše ano24x40.7 %
spíše ne11x18.6 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit12x20.3 %
průměr 2.04
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké23x39 %
přiměrěné29x49.2 %
nízké2x3.4 %
nemohu posoudit5x8.5 %
průměr 1.61

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x16.9 %
spíše ano36x61 %
spíše ne8x13.6 %
rozhodně ne4x6.8 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 2.1
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x20.3 %
spíše ano32x54.2 %
spíše ne11x18.6 %
rozhodně ne3x5.1 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 2.09
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x55.9 %
spíše ano21x35.6 %
spíše ne4x6.8 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x67.8 %
spíše ano18x30.5 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x8.6 %
spíše ano13x22.4 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x65.5 %
průměr 1.85
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x8.6 %
spíše ano10x17.2 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x72.4 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x33.9 %
spíše ano37x62.7 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano57x96.6 %
spíše ano1x1.7 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano43x72.9 %
spíše ano15x25.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž27x45.8 %
žena32x54.2 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.32x54.2 %
Nmgr.27x45.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.46
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé57x98.3 %
opakovaně1x1.7 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%51x86.4 %
75 – 50%3x5.1 %
50 – 25%3x5.1 %
méně než 25%2x3.4 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x1.7 %
nadprůměrné15x25.4 %
průměrné42x71.2 %
podprůměrné1x1.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x15.3 %
průměrný39x66.1 %
nízký11x18.6 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký11x18.6 %
průměrný41x69.5 %
nízký7x11.9 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět