Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P25 Statistická analýza dat II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 59 / 85 (69 %) Učebna: LR Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x23.7 %
dobrá25x42.4 %
průměrná20x33.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x45.8 %
spíše ano19x32.2 %
spíše ne9x15.3 %
rozhodně ne2x3.4 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x22 %
spíše ano34x57.6 %
spíše ne7x11.9 %
rozhodně ne3x5.1 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x44.1 %
spíše ano23x39 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x15.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x20.3 %
spíše ano21x35.6 %
spíše ne12x20.3 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit13x22 %
průměr 2.04
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké23x39 %
přiměrěné29x49.2 %
nízké2x3.4 %
nemohu posoudit5x8.5 %
průměr 1.61

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x15.3 %
spíše ano36x61 %
spíše ne7x11.9 %
rozhodně ne3x5.1 %
nemohu posoudit4x6.8 %
průměr 2.07
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x16.9 %
spíše ano33x55.9 %
spíše ne11x18.6 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit4x6.8 %
průměr 2.05
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x59.3 %
spíše ano17x28.8 %
spíše ne3x5.1 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit3x5.1 %
průměr 1.46
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano39x66.1 %
spíše ano16x27.1 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.1 %
průměr 1.32
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x10.2 %
spíše ano10x16.9 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x69.5 %
průměr 1.78
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x10.2 %
spíše ano9x15.3 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x72.9 %
průměr 1.69
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x20.3 %
spíše ano39x66.1 %
spíše ne4x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x6.8 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano51x86.4 %
spíše ano6x10.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano46x78 %
spíše ano11x18.6 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž27x45.8 %
žena32x54.2 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.31x53.4 %
Nmgr.27x46.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.47
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé58x98.3 %
opakovaně1x1.7 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x33.9 %
75 – 50%13x22 %
50 – 25%9x15.3 %
méně než 25%17x28.8 %
průměr 2.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x3.4 %
nadprůměrné16x27.1 %
průměrné41x69.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.66
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x15.5 %
průměrný36x62.1 %
nízký13x22.4 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký13x22.4 %
průměrný37x63.8 %
nízký8x13.8 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět