Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P78 Růst a vývoj rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 22 / 57 (39 %) Učebna: B8 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x36.4 %
dobrá11x50 %
průměrná2x9.1 %
špatná1x4.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké7x31.8 %
přiměrěné12x54.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.63

Vyučující

Honys David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano11x50 %
spíše ne7x31.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Petrášek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.76
Honys David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Petrášek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.19
Honys David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x77.3 %
průměr 1.4
Petrášek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x77.3 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x31.8 %
žena15x68.2 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.21x95.5 %
Nmgr.1x4.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé20x90.9 %
opakovaně2x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%5x22.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné4x18.2 %
průměrné17x77.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x31.8 %
průměrný13x59.1 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x18.2 %
průměrný16x72.7 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět