Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB162P13 R pro život

Katedra ekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 2 kr.
Respondentů: 9 / 21 (43 %) Učebna: B12 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x33.3 %
dobrá4x44.4 %
průměrná2x22.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x22.2 %
přiměrěné4x44.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.67

Vyučující

Tószögyová Anna ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.5
Weiser Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63
Tószögyová Anna je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Weiser Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Tószögyová Anna je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x77.8 %
průměr 1
Weiser Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x77.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x55.6 %
žena4x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.5x55.6 %
Nmgr.2x22.2 %
Ph.D.2x22.2 %
průměr 1.67
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x22.2 %
nadprůměrné2x22.2 %
průměrné5x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x22.2 %
průměrný7x77.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x22.2 %
průměrný6x66.7 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět