Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P62 Protistologie

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 34 / 128 (27 %) Učebna: B7 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá20x58.8 %
dobrá11x32.4 %
průměrná3x8.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x35.3 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x67.6 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x14.7 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x50 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x26.5 %
průměr 1.32
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké9x26.5 %
přiměrěné19x55.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x17.6 %
průměr 1.68

Vyučující

Čepička Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.76
Hampl Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x52.9 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Čepička Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x64.7 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.27
Hampl Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x73.5 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.19
Čepička Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x2.9 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x94.1 %
průměr 1.5
Hampl Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x88.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x73.5 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x97.1 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x50 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x41.2 %
žena20x58.8 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.32x94.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.1x2.9 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé33x97.1 %
opakovaně1x2.9 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%24x70.6 %
75 – 50%7x20.6 %
50 – 25%3x8.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné8x23.5 %
průměrné24x70.6 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x20.6 %
průměrný23x67.6 %
nízký4x11.8 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký15x44.1 %
průměrný16x47.1 %
nízký3x8.8 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět