Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C01N Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 17 / 52 (33 %) Učebna: BPP Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x23.5 %
dobrá13x76.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x23.5 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75

Vyučující

Poljaková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 2
Dračínská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.93
Poljaková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75
Dračínská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano8x50 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Poljaková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.25
Dračínská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%4x23.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné1x5.9 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x35.3 %
průměrný11x64.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět