Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C01B Praktikum z laboratorní techniky biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 20 / 74 (27 %) Učebna: BPP Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá11x55 %
dobrá8x40 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x15 %
přiměrěné15x75 %
nízké2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Vyučující

Dračínská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Poljaková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Dračínská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Poljaková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Dračínská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.11
Poljaková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x45 %
žena11x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé17x85 %
opakovaně3x15 %
průměr 1.15
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné12x60 %
podprůměrné3x15 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký16x80 %
průměrný4x20 %
nízký0x0 %
průměr 1.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký16x80 %
průměrný4x20 %
nízký0x0 %
průměr 1.2
Vybrat jiný předmět