Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230C11B Praktikum z analytické chemie

Katedra analytické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 22 / 34 (65 %) Učebna: PA Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá15x68.2 %
dobrá7x31.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x13.6 %
přiměrěné17x77.3 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.9

Vyučující

Pacáková Věra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.67
Coufal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
Pacáková Věra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Coufal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Pacáková Věra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x65 %
průměr 1.43
Coufal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž10x45.5 %
žena12x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x90.9 %
75 – 50%1x4.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x13.6 %
nadprůměrné11x50 %
průměrné7x31.8 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.27
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký14x63.6 %
průměrný8x36.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký14x63.6 %
průměrný7x31.8 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět