Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C27 Pozorování a pokus organismální I

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/3 Z; 2 kr.
Respondentů: 22 / 13 (169 %) Učebna: B4 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá18x81.8 %
dobrá4x18.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.18
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x86.4 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 2.05

Vyučující

Mourek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Janšta Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.53
Mourek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Janšta Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.16
Mourek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit9x40.9 %
průměr 1.38
Janšta Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x90.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x9.1 %
žena20x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x4.5 %
Nmgr.21x95.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%22x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x22.7 %
průměrné17x77.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký18x81.8 %
průměrný4x18.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.18
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký11x50 %
průměrný11x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět