Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P09 Populační prognózy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 27 / 66 (41 %) Učebna: Z3 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x3.7 %
dobrá15x55.6 %
průměrná11x40.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 2.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne8x29.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x37 %
průměr 2.35
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké12x44.4 %
přiměrěné12x44.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.5

Vyučující

Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne10x37 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.31
Kučera Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano16x59.3 %
spíše ne9x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Kučera Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano10x37 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x25.9 %
průměr 1.7
Kučera Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x59.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne8x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano19x70.4 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne12x44.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.41

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž10x37 %
žena17x63 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.24x88.9 %
Nmgr.3x11.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x74.1 %
75 – 50%6x22.2 %
50 – 25%1x3.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x18.5 %
průměrné22x81.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x33.3 %
průměrný17x63 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x14.8 %
průměrný15x55.6 %
nízký8x29.6 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět