Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P89 Polární oblasti

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 30 / 85 (35 %) Učebna: VEZ Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá16x53.3 %
dobrá11x36.7 %
průměrná3x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x26.7 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne8x26.7 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x26.7 %
průměr 1.41
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné24x80 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 2.04

Vyučující

Nývlt Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Nývlt Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x73.3 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.24
Nývlt Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x10 %
spíše ano3x10 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x73.3 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x66.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž15x50 %
žena15x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.26x89.7 %
Nmgr.3x10.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%18x60 %
75 – 50%9x30 %
50 – 25%3x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné5x16.7 %
průměrné23x76.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x3.3 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký13x43.3 %
průměrný17x56.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x30 %
průměrný21x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět