Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P10 Pedogeochemie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 7 / 23 (30 %) Učebna: D Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x14.3 %
dobrá5x71.4 %
průměrná1x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano6x85.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Borůvka Luboš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Borůvka Luboš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Borůvka Luboš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x57.1 %
žena3x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.2x28.6 %
Nmgr.5x71.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.71
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%3x42.9 %
75 – 50%3x42.9 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x71.4 %
průměrné2x28.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.29
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký1x14.3 %
průměrný5x71.4 %
nízký1x14.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný7x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět