Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG422P40 Paleobiologie

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 29 / 84 (35 %) Učebna: VP Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x48.3 %
dobrá14x48.3 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne3x10.3 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.89
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.4 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne10x34.5 %
rozhodně ne6x20.7 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 2.84
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne6x21.4 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit12x42.9 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x6.9 %
přiměrěné21x72.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x20.7 %
průměr 1.91

Vyučující

Kraft Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.32
Kraft Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x93.1 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Kraft Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x10.3 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x86.2 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x93.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x20.7 %
žena23x79.3 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.27x93.1 %
Nmgr.2x6.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%19x65.5 %
75 – 50%6x20.7 %
50 – 25%3x10.3 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné7x24.1 %
průměrné21x72.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x13.8 %
průměrný21x72.4 %
nízký4x13.8 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký14x48.3 %
průměrný14x48.3 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět