Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P61A2 Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 12 / 50 (24 %) Učebna: CH9 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá6x50 %
průměrná4x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x25 %
přiměrěné8x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.73

Vyučující

Botha Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Botha Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Botha Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x41.7 %
žena7x58.3 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné8x66.7 %
podprůměrné2x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x33.3 %
průměrný8x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x33.3 %
průměrný6x50 %
nízký2x16.7 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět