Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P61A Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 12 / 50 (24 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x75 %
dobrá2x16.7 %
průměrná1x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x25 %
přiměrěné7x58.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.7

Vyučující

Hocek Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Hocek Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Hocek Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x33.3 %
žena8x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x66.7 %
75 – 50%4x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x16.7 %
nadprůměrné4x33.3 %
průměrné6x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x66.7 %
průměrný4x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x58.3 %
průměrný4x33.3 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět