Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P67B3 Organická chemie II (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 10 / 42 (24 %) Učebna: CH5 Termín: St,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x20 %
dobrá3x30 %
průměrná4x40 %
špatná1x10 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano3x30 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano4x40 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x20 %
přiměrěné4x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.67

Vyučující

Míšek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.11
Míšek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Míšek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x60 %
žena4x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x80 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x10 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné6x60 %
podprůměrné2x20 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x50 %
průměrný4x40 %
nízký1x10 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x30 %
průměrný4x40 %
nízký3x30 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět