Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P67B Organická chemie II (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 42 (45 %) Učebna: CH5 Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x21.1 %
dobrá11x57.9 %
průměrná4x21.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x15.8 %
přiměrěné10x52.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.77

Vyučující

Jindřich Jindřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano13x68.4 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.94
Jindřich Jindřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.19
Jindřich Jindřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x89.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 2.55

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x36.8 %
žena12x63.2 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x57.9 %
75 – 50%3x15.8 %
50 – 25%3x15.8 %
méně než 25%2x10.5 %
průměr 1.79
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x31.6 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x26.3 %
průměrný13x68.4 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x31.6 %
průměrný11x57.9 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět