Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P55 Odpady

Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 33 (39 %) Učebna: B14 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x38.5 %
dobrá7x53.8 %
průměrná1x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2.1

Vyučující

Benešová Libuše ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Benešová Libuše je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.18
Benešová Libuše je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 2.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.12x92.3 %
Nmgr.1x7.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné13x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x53.8 %
průměrný6x46.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x23.1 %
průměrný10x76.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět