Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 39 / 43 (91 %) Učebna: B8 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá16x41 %
dobrá22x56.4 %
průměrná1x2.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x35.9 %
spíše ano20x51.3 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x66.7 %
spíše ano11x28.2 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.34
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x89.7 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x71.8 %
spíše ano11x28.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné36x92.3 %
nízké2x5.1 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 2.05

Vyučující

Pinkr Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x59 %
spíše ano15x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.39
Pinkr Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x87.2 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.11
Pinkr Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x30.8 %
spíše ano2x5.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x64.1 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x66.7 %
spíše ano12x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x89.7 %
spíše ano3x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x87.2 %
spíše ano5x12.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x23.1 %
žena30x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.33x84.6 %
Nmgr.6x15.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.15
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé39x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x51.3 %
75 – 50%8x20.5 %
50 – 25%7x17.9 %
méně než 25%4x10.3 %
průměr 1.87
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x10.3 %
nadprůměrné4x10.3 %
průměrné31x79.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký18x46.2 %
průměrný20x51.3 %
nízký1x2.6 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký17x43.6 %
průměrný22x56.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět