Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P33A Obecná chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/3 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 17 / 39 (44 %) Učebna: CH5 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá9x52.9 %
průměrná5x29.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x11.8 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.88

Vyučující

Matějíček Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.31
Matějíček Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Matějíček Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.46
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.47
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x23.5 %
průměrný12x70.6 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x17.6 %
průměrný14x82.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět