Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P549 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 40 / 338 (12 %) Učebna: CH8 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá11x27.5 %
dobrá24x60 %
průměrná4x10 %
špatná1x2.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x47.5 %
spíše ano16x40 %
spíše ne5x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x60 %
spíše ano15x37.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x47.5 %
spíše ano15x37.5 %
spíše ne4x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x37.5 %
spíše ano16x40 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x15 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x5.1 %
přiměrěné32x82.1 %
nízké1x2.6 %
nemohu posoudit4x10.3 %
průměr 1.97

Vyučující

Rédrová Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x10 %
spíše ano21x52.5 %
spíše ne13x32.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 2.28
Rédrová Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x75 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Rédrová Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x50 %
spíše ano12x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x20 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x57.5 %
spíše ano16x40 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x87.5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x90 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x35 %
žena26x65 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.40x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé40x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%38x95 %
75 – 50%1x2.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x2.5 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x5 %
nadprůměrné9x22.5 %
průměrné25x62.5 %
podprůměrné4x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký12x30 %
průměrný23x57.5 %
nízký5x12.5 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký15x37.5 %
průměrný23x57.5 %
nízký2x5 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět