Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P18 Mykologie

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 36 / 104 (35 %) Učebna: B14 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá19x52.8 %
dobrá16x44.4 %
průměrná1x2.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x30.6 %
spíše ano13x36.1 %
spíše ne11x30.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x80.6 %
spíše ano5x13.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x61.1 %
spíše ano9x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.9 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x30.6 %
spíše ano14x38.9 %
spíše ne3x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x22.2 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x11.1 %
přiměrěné27x75 %
nízké1x2.8 %
nemohu posoudit4x11.1 %
průměr 1.91

Vyučující

Koukol Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x38.9 %
spíše ano18x50 %
spíše ne4x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Koukol Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Koukol Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x22.2 %
spíše ano2x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x72.2 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x72.2 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x94.4 %
spíše ano1x2.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x63.9 %
spíše ano11x30.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž10x27.8 %
žena26x72.2 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.36x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%29x80.6 %
75 – 50%5x13.9 %
50 – 25%2x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x8.6 %
nadprůměrné4x11.4 %
průměrné26x74.3 %
podprůměrné2x5.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x31.4 %
průměrný21x60 %
nízký3x8.6 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký12x33.3 %
průměrný16x44.4 %
nízký8x22.2 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět