Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P45 Molekulární techniky

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 60 (23 %) Učebna: CH1 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá3x21.4 %
průměrná5x35.7 %
špatná4x28.6 %
velmi špatná1x7.1 %
průměr 3.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne7x50 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x35.7 %
přiměrěné5x35.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.5

Vyučující

Man Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.85
Man Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2.27
Man Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x14.3 %
žena12x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x57.1 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%3x21.4 %
méně než 25%2x14.3 %
průměr 1.93
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký1x7.1 %
průměrný8x57.1 %
nízký5x35.7 %
průměr 2.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x7.1 %
průměrný7x50 %
nízký6x42.9 %
průměr 2.36
Vybrat jiný předmět