Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P41 Molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 98 / 261 (38 %) Učebna: B3 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá44x45.4 %
dobrá46x47.4 %
průměrná7x7.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano68x70.1 %
spíše ano24x24.7 %
spíše ne4x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x23.7 %
spíše ano38x39.2 %
spíše ne30x30.9 %
rozhodně ne6x6.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano43x44.3 %
spíše ano41x42.3 %
spíše ne4x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x9.3 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x23.7 %
spíše ano49x50.5 %
spíše ne5x5.2 %
rozhodně ne2x2.1 %
nemohu posoudit18x18.6 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké23x23.7 %
přiměrěné53x54.6 %
nízké1x1 %
nemohu posoudit20x20.6 %
průměr 1.71

Vyučující

Palková Zdena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x16.5 %
spíše ano36x37.1 %
spíše ne34x35.1 %
rozhodně ne9x9.3 %
nemohu posoudit2x2.1 %
průměr 2.38
Kuthan Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x34.7 %
spíše ano47x48 %
spíše ne16x16.3 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Palková Zdena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano68x70.1 %
spíše ano17x17.5 %
spíše ne2x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x10.3 %
průměr 1.24
Kuthan Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano75x76.5 %
spíše ano16x16.3 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x6.1 %
průměr 1.2
Palková Zdena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x5.2 %
spíše ano3x3.1 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit88x90.7 %
průměr 1.56
Kuthan Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x5.2 %
spíše ano4x4.1 %
spíše ne2x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit86x88.7 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano67x68.4 %
spíše ano30x30.6 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano94x96.9 %
spíše ano1x1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit1x1 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x28.9 %
spíše ano38x39.2 %
spíše ne14x14.4 %
rozhodně ne4x4.1 %
nemohu posoudit13x13.4 %
průměr 1.93

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž25x25.5 %
žena73x74.5 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.92x93.9 %
Nmgr.3x3.1 %
Ph.D.3x3.1 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé92x94.8 %
opakovaně5x5.2 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%69x70.4 %
75 – 50%21x21.4 %
50 – 25%6x6.1 %
méně než 25%2x2 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré5x5.1 %
nadprůměrné15x15.3 %
průměrné74x75.5 %
podprůměrné4x4.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký44x44.9 %
průměrný48x49 %
nízký6x6.1 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký22x22.7 %
průměrný68x70.1 %
nízký7x7.2 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět