Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P60H Meteorologie a klimatologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z; 4 kr.
Respondentů: 9 / 21 (43 %) Učebna: VP Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x22.2 %
dobrá3x33.3 %
průměrná2x22.2 %
špatná2x22.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x33.3 %
přiměrěné5x55.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63

Vyučující

Müller Miloslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Huth Radan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x100 %
Müller Miloslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Huth Radan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x100 %
Müller Miloslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 1.5
Huth Radan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x44.4 %
žena5x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x88.9 %
75 – 50%1x11.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x22.2 %
průměrné7x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x44.4 %
průměrný5x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x22.2 %
průměrný5x55.6 %
nízký2x22.2 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět