Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P23 Meteorologie a klimatologie

Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 32 (50 %) Učebna: B2 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x18.8 %
dobrá8x50 %
průměrná4x25 %
špatná1x6.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2.07
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x25 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.8

Vyučující

Bednář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Slezáčková Zíková Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Bednář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.73
Slezáčková Zíková Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Bednář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 2.25
Slezáčková Zíková Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x68.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x25 %
žena12x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.15x93.8 %
Nmgr.1x6.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné13x81.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x25 %
průměrný11x68.8 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x31.3 %
průměrný9x56.3 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět