Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P562 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 172 (11 %) Učebna: VP Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x15.8 %
dobrá15x78.9 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké8x42.1 %
přiměrěné11x57.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58

Vyučující

Oľhava Rastislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano13x72.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2
Oľhava Rastislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Oľhava Rastislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x42.1 %
žena11x57.9 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.15x78.9 %
Nmgr.4x21.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.21
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé11x57.9 %
opakovaně8x42.1 %
průměr 1.42
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%17x89.5 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné1x5.3 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné4x21.1 %
špatné1x5.3 %
průměr 3.05
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x15.8 %
průměrný11x57.9 %
nízký5x26.3 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x15.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký4x21.1 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět