Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
Katedra }
Předmět

MS710P56 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 57 / 172 (33 %) Učebna: VG Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x8.8 %
dobrá30x52.6 %
průměrná18x31.6 %
špatná2x3.5 %
velmi špatná2x3.5 %
průměr 2.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x10.5 %
spíše ano32x56.1 %
spíše ne11x19.3 %
rozhodně ne5x8.8 %
nemohu posoudit3x5.3 %
průměr 2.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x61.4 %
spíše ano20x35.1 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x36.8 %
spíše ano17x29.8 %
spíše ne8x14 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit10x17.5 %
průměr 1.77
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x22.8 %
spíše ano20x35.1 %
spíše ne10x17.5 %
rozhodně ne2x3.5 %
nemohu posoudit12x21.1 %
průměr 2.02
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké22x40 %
přiměrěné30x54.5 %
nízké1x1.8 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 1.6

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x5.3 %
spíše ano20x35.1 %
spíše ne24x42.1 %
rozhodně ne6x10.5 %
nemohu posoudit4x7 %
průměr 2.62
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x28.6 %
spíše ano25x44.6 %
spíše ne7x12.5 %
rozhodně ne2x3.6 %
nemohu posoudit6x10.7 %
průměr 1.9
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x3.6 %
spíše ano10x17.9 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit42x75 %
průměr 2.07
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x35.1 %
spíše ano27x47.4 %
spíše ne8x14 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x70.2 %
spíše ano14x24.6 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.5 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x70.2 %
spíše ano14x24.6 %
spíše ne2x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž25x43.9 %
žena32x56.1 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.56x98.2 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x1.8 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé48x84.2 %
opakovaně9x15.8 %
průměr 1.16
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%46x80.7 %
75 – 50%10x17.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x1.8 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x1.8 %
nadprůměrné10x17.5 %
průměrné35x61.4 %
podprůměrné8x14 %
špatné3x5.3 %
průměr 3.04
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x15.8 %
průměrný34x59.6 %
nízký14x24.6 %
průměr 2.09
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x14 %
průměrný36x63.2 %
nízký13x22.8 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět