Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P54 Matematika B1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 54 (30 %) Učebna: VP Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x56.3 %
dobrá5x31.3 %
průměrná2x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x18.8 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.86

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x43.8 %
žena9x56.3 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé15x93.8 %
opakovaně1x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x81.3 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%2x12.5 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x18.8 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné8x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné2x12.5 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x18.8 %
průměrný8x50 %
nízký5x31.3 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x37.5 %
průměrný6x37.5 %
nízký4x25 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět