Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52 Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 68 / 211 (32 %) Učebna: CH1 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá22x32.4 %
dobrá29x42.6 %
průměrná16x23.5 %
špatná1x1.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.94
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x30.9 %
spíše ano34x50 %
spíše ne12x17.6 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x48.5 %
spíše ano27x39.7 %
spíše ne8x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x58.8 %
spíše ano20x29.4 %
spíše ne3x4.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.4 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x26.5 %
spíše ano34x50 %
spíše ne4x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x17.6 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké16x23.5 %
přiměrěné48x70.6 %
nízké2x2.9 %
nemohu posoudit2x2.9 %
průměr 1.79

Vyučující

Krylová Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x23.5 %
spíše ano26x38.2 %
spíše ne20x29.4 %
rozhodně ne5x7.4 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 2.21
Krylová Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano50x74.6 %
spíše ano11x16.4 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.5 %
průměr 1.21
Krylová Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano48x71.6 %
spíše ano6x9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x19.4 %
průměr 1.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x19.1 %
spíše ano40x58.8 %
spíše ne13x19.1 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano58x85.3 %
spíše ano5x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x5.9 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano49x72.1 %
spíše ano16x23.5 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž25x36.8 %
žena43x63.2 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.67x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé68x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%50x73.5 %
75 – 50%15x22.1 %
50 – 25%3x4.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré6x9 %
nadprůměrné14x20.9 %
průměrné36x53.7 %
podprůměrné7x10.4 %
špatné4x6 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký20x29.4 %
průměrný34x50 %
nízký14x20.6 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký18x26.5 %
průměrný43x63.2 %
nízký7x10.3 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět