Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P47Z Matematická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 60 / 147 (41 %) Učebna: VG Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x11.7 %
dobrá37x61.7 %
průměrná15x25 %
špatná1x1.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x25 %
spíše ano27x45 %
spíše ne8x13.3 %
rozhodně ne7x11.7 %
nemohu posoudit3x5 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano42x70 %
spíše ano15x25 %
spíše ne2x3.3 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x10 %
spíše ano24x40 %
spíše ne17x28.3 %
rozhodně ne12x20 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 2.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x3.3 %
spíše ano29x48.3 %
spíše ne18x30 %
rozhodně ne3x5 %
nemohu posoudit8x13.3 %
průměr 2.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké33x55 %
přiměrěné23x38.3 %
nízké1x1.7 %
nemohu posoudit3x5 %
průměr 1.44

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x10.3 %
spíše ano20x34.5 %
spíše ne22x37.9 %
rozhodně ne8x13.8 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 2.57
Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x20.3 %
spíše ano35x59.3 %
spíše ne12x20.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x30.5 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne7x11.9 %
rozhodně ne3x5.1 %
nemohu posoudit5x8.5 %
průměr 1.91
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano32x53.3 %
spíše ano25x41.7 %
spíše ne3x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x8.6 %
spíše ano11x19 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x70.7 %
průměr 1.76
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x18.6 %
spíše ano11x18.6 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x61 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x22 %
spíše ano40x67.8 %
spíše ne4x6.8 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano39x66.1 %
spíše ano4x6.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne10x16.9 %
nemohu posoudit6x10.2 %
průměr 1.64
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x55 %
spíše ano24x40 %
spíše ne3x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž38x63.3 %
žena22x36.7 %
průměr 1.37
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.59x98.3 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x1.7 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé54x90 %
opakovaně6x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%45x75 %
75 – 50%11x18.3 %
50 – 25%4x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x5.1 %
nadprůměrné12x20.3 %
průměrné36x61 %
podprůměrné7x11.9 %
špatné1x1.7 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký19x31.7 %
průměrný35x58.3 %
nízký6x10 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký13x21.7 %
průměrný42x70 %
nízký5x8.3 %
průměr 1.87
Vybrat jiný předmět