Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P15 Lidská sexualita

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Z, Zk; 0 kr.
Respondentů: 49 / 136 (36 %) Učebna: B7 Termín: St,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá30x61.2 %
dobrá15x30.6 %
průměrná4x8.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x26.5 %
spíše ano20x40.8 %
spíše ne12x24.5 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 2.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x63.3 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x34.7 %
spíše ano19x38.8 %
spíše ne3x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x20.4 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x16.3 %
spíše ano15x30.6 %
spíše ne6x12.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x40.8 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x8.2 %
přiměrěné33x67.3 %
nízké1x2 %
nemohu posoudit11x22.4 %
průměr 1.92

Vyučující

Havlíček Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x44.9 %
spíše ano25x51 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Valentová Jaroslava Varella ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x75 %
spíše ano9x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.3 %
průměr 1.2
Havlíček Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano41x83.7 %
spíše ano8x16.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Valentová Jaroslava Varella je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano42x87.5 %
spíše ano2x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.05
Havlíček Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x12.2 %
spíše ano2x4.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x83.7 %
průměr 1.25
Valentová Jaroslava Varella je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x8.3 %
spíše ano1x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x89.6 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x67.3 %
spíše ano16x32.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano48x98 %
spíše ano1x2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano39x79.6 %
spíše ano8x16.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x26.5 %
žena36x73.5 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.39x79.6 %
Nmgr.9x18.4 %
Ph.D.1x2 %
průměr 1.22
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé49x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%45x91.8 %
75 – 50%2x4.1 %
50 – 25%1x2 %
méně než 25%1x2 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré6x12.2 %
nadprůměrné15x30.6 %
průměrné28x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.45
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký33x67.3 %
průměrný16x32.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký14x28.6 %
průměrný34x69.4 %
nízký1x2 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět