Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C222 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 26 / 272 (10 %) Učebna: LT Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x53.8 %
dobrá9x34.6 %
průměrná3x11.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano8x32 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x15.4 %
přiměrěné19x73.1 %
nízké3x11.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96

Vyučující

Havlíček David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano14x56 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.86
Havlíček David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano4x16 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.26
Havlíček David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit11x44 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano5x20 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x12 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano8x32 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x34.6 %
žena17x65.4 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%23x92 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x11.5 %
nadprůměrné11x42.3 %
průměrné11x42.3 %
podprůměrné1x3.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x30.8 %
průměrný13x50 %
nízký5x19.2 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký17x65.4 %
průměrný8x30.8 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.38
Vybrat jiný předmět