Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C221 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 23 / 272 (8 %) Učebna: LT Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá16x69.6 %
dobrá7x30.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x17.4 %
přiměrěné18x78.3 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87

Vyučující

Gyepes Robért ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.48
Vojtíšek Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Gyepes Robért je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vojtíšek Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Gyepes Robért je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x56.5 %
průměr 1.8
Vojtíšek Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x20 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x30.4 %
žena16x69.6 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x95.2 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x13.6 %
nadprůměrné2x9.1 %
průměrné15x68.2 %
podprůměrné2x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x40.9 %
průměrný11x50 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký12x54.5 %
průměrný10x45.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Vybrat jiný předmět