Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P58 Jaderná chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 22 / 61 (36 %) Učebna: CH2 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x4.5 %
dobrá13x59.1 %
průměrná7x31.8 %
špatná1x4.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano11x50 %
spíše ne8x36.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.95
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné20x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.95

Vyučující

Smrček Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne9x40.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Smrček Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Smrček Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x86.4 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.95
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.71
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x27.3 %
žena16x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%18x81.8 %
75 – 50%2x9.1 %
50 – 25%2x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x18.2 %
nadprůměrné1x4.5 %
průměrné17x77.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x13.6 %
průměrný16x72.7 %
nízký3x13.6 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x4.8 %
průměrný19x90.5 %
nízký1x4.8 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět