Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P14B Imunologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 46 / 174 (26 %) Učebna: B3 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá16x34.8 %
dobrá25x54.3 %
průměrná5x10.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x54.3 %
spíše ano19x41.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.49
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano39x84.8 %
spíše ano7x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x56.5 %
spíše ano17x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.5 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x43.5 %
spíše ano15x32.6 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit8x17.4 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké13x28.3 %
přiměrěné23x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x21.7 %
průměr 1.64

Vyučující

Brdička Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x41.3 %
spíše ano20x43.5 %
spíše ne5x10.9 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Hořejší Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x41.3 %
spíše ano21x45.7 %
spíše ne5x10.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.69
Brdička Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x58.7 %
spíše ano15x32.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.7 %
průměr 1.36
Hořejší Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x54.3 %
spíše ano13x28.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x17.4 %
průměr 1.34
Brdička Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x8.9 %
spíše ano4x8.9 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x80 %
průměr 1.67
Hořejší Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x2.2 %
spíše ano5x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit38x84.4 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x63 %
spíše ano17x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano41x89.1 %
spíše ano2x4.3 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x63 %
spíše ano15x32.6 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž16x34.8 %
žena30x65.2 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.39x84.8 %
Nmgr.4x8.7 %
Ph.D.3x6.5 %
průměr 1.22
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé42x93.3 %
opakovaně3x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%35x76.1 %
75 – 50%9x19.6 %
50 – 25%2x4.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x6.5 %
nadprůměrné8x17.4 %
průměrné31x67.4 %
podprůměrné4x8.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký22x47.8 %
průměrný24x52.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.52
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký17x37 %
průměrný28x60.9 %
nízký1x2.2 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět