Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG451P05 Hydraulika podzemní vody I

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 10 / 20 (50 %) Učebna: G1 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x11.1 %
dobrá5x55.6 %
průměrná3x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x40 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x20 %
přiměrěné6x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.75

Vyučující

Mls Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x30 %
spíše ne5x50 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.78
Mls Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Mls Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x70 %
žena3x30 %
průměr 1.3
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.7x70 %
Nmgr.3x30 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.3
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé8x80 %
opakovaně2x20 %
průměr 1.2
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%6x60 %
75 – 50%4x40 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné7x70 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký1x10 %
průměrný8x80 %
nízký1x10 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný7x70 %
nízký3x30 %
průměr 2.3
Vybrat jiný předmět